Připravujeme 100 let Československa 03/2018

Další číslo vyjde v září 2018.

Na co se můžete těšit?

Téma: 100 let Československa

  • Československo v datech
  • Slovenština
  • Jan Masaryk
  • Volby a politický systém
  • Masarykovy sušenky
  • Česko-německé smíření
  • Češi na Zakarpatské Ukrajině
  • a další