Připravujeme: Jak 04/2020

Další číslo vyjde na konci prosince 2020.

Na co se můžete těšit?

Téma: Jak

  • Jak trénovat paměť
  • Jak studovat češtinu v zahraničí
  • Jak se liší čeština od jiných slovanských jazyků
  • Jak se u nás žilo za komunismu
  • Film „Jak utopit doktora Mráčka“
  • a další