Připravujeme: Hra 03/2020

Další číslo vyjde na začátku října 2020.

Na co se můžete těšit?

Téma: Hra

  • Hra Prší a Člověče, nezlob se
  • Jan Amos Komenský a škola hrou
  • České dětské říkanky
  • Upeč třeba chleba
  • Nejvýznamější české divadelní hry
  • České počítačové hry, které dobyly svět
  • a další